Veredeling van kikkererwt

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Zowel de consument als de voedingsindustrie zijn in stijgende mate op zoek naar lokaal geteelde kikkererwt. De eerste teeltervaringen zijn positief, maar het huidige assortiment rassen is onvoldoende aangepast aan de Vlaamse omstandigheden. Daarom investeert Vlaanderen in veredeling. Het doel van dit veredelingsprogramma is nieuwe rassen kikkererwt te genereren met o.a. een een stabiele en voldoende hoge opbrengst, een verbeterde ziekteresistentie, en een verbeterde afrijping in minder droge omstandigheden. 


Onderzoeksaanpak

Kikkererwt is een zelfbestuiver: veredeling gebeurt door lijnselectie. Planten uit beloftevolle rassen worden gekruist via handkruisingen. In het nageslacht selecteren we gedurende meerdere generaties die specifieke planten met een geobserveerde betere opbrengst, ziekteresistentie, legervastheid en afrijping. In elke generatie houden we telkens de beste planten over. Via ziekteproeven in groeikamers selecteren we naar verbeterde resistentie tegen Ascochyta rabiei. Na meerdere generaties van selectie komen we tot één of meerdere kandidaat-rassen die kunnen worden gecommercialiseerd.


Relevantie/Valorisatie

Onderzoeksresultaten vertalen zich in de ontwikkeling van nieuwe, verbeterde kikkererwt cultivars die ten goede komen aan de Vlaamse landbouw. Dergelijke rassen maken de weg naar de teelt van kikkererwt in Vlaanderen - en bij uitbreiding in NW Europa - haalbaarder, wat wellicht leidt tot meer gewasdiversificatie in het Vlaamse landschap en meer lokale teelt van plantaardige eiwitbronnen.

AcroniemKIKKERERWT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/22 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Fytopathologie
  • Plantengenetica
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.