Veredeling van quinoa

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Quinoa is een eiwitrijk pseudograan met een groot potentieel voor de Vlaamse voedingsindustrie. Er is echter nood aan MTA-vrije rassen aangepast aan het gematigde, Vlaamse klimaat. Daarbij staat MTA voor Material Transfer Agreement, een soort contract dat verhindert dat rassen worden gebruikt in veredelingsprogramma's (de meeste Europese rassen). Het doel van dit veredelingsprogramma is nieuwe quinoa rassen te genereren met een laag gehalte aan bitterstoffen, een hoge en stabiele zaadopbrengst en een verbeterde resistentie tegen valse meeldauw (Peronospora variabilis).


Onderzoeksaanpak

Quinoa wordt veredeld via lijnselectie. Wij gebruiken MTA-vrije en open-source rassen (vooral van Amerikaanse oorsprong) als startmateriaal voor veredeling. Planten uit rassen met beloftevolle kenmerken worden gekruist, waarna meerdere generaties van selectie in het nageslacht volgen. Na een zestal generaties selectie op verminderde bitterheid, zaadopbrengst, ziekteresistentie, homogeniteit, en andere relevante kenmerken, komen we tot een kandidaat ras dat kan worden gecommercialiseerd.


Relevantie/Valorisatie

Onderzoeksresultaten vertalen zich in de ontwikkeling van nieuwe, verbeterde quinoa cultivars die ten goede komen aan de landbouwsector, niet in het minste de biologische landbouw. Dit zal de teelt van quinoa in Vlaanderen stimuleren, wat wellicht leidt tot meer gewasdiversificatie in het Vlaamse landschap en meer lokale teelt van plantaardige eiwitbronnen.

AcroniemQUINOA
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/21 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.