Veredeling van sierboomkwekerijgewassen

Projectdetails

Beschrijving

<strong>Centrale onderzoeksvraag/doel</strong><br /><div>Veredelingsonderzoek in houtachtige sierteeltproducten wordt in dit project op een unieke wijze verknoopt met de directe economische realiteit: BEST-select cvba is een coöperatieve vennootschap van een 20tal boomtelers, die het langlopend veredelingsonderzoek mee ondersteunt. De focus ligt voornamelijk op soorten als <em>Hydrangea</em>, <em>Buddleja</em>, <em>Hibiscus</em>, <em>Viburnum</em>, <em>Ligustrum </em>en roos. Bij deze soorten zijn de hedendaagse uitdagingen voor het veredelingsonderzoek: 1. nieuwe cultivars met afwijkende groeivormen, blad- en bloemkleuren &nbsp;2. compact groeiende planten ontwikkelen voor kleinere tuinen 3. planten met een verhoogde weerstand tegen ziekten en plagen creëren om tegemoet te komen aan het toenemend milieubewustzijn 4. steriele planten ontwerpen om ongewenste woekering te vermijden (voor sierplanten die op de lijst van invasieve planten staan)</div><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><div>Bij het veredelingswerk maken we voornamelijk gebruik van interspecifieke kruisingen. Hierbij trachten we planten die behoren tot eenzelfde geslacht maar verschillende soort met elkaar te kruisen. Vaak treden hierbij barrières op die we omzeilen door gebruik te maken van in vitro protocols zoals embryorescue. Chromosoomverdubbeling is een techniek die bij het kruisen van planten met verschillende ploïdieniveaus als oplossing wordt gebruikt. Om te selecteren naar ziekteresistentie richt het onderzoek zich enerzijds naar de ontwikkeling van kunstmatige infectieprotocols en anderzijds naar het begrijpen van de interactie plant-pathogeen. Uiteindelijk volgt een uitgebreide screening en selectie in het veld. Het ziekteonderzoek gebeurt vooral bij rozen. </div><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><div>Het veredelingsprogramma inzake het zogenoemde attractieve segment van bloeiende heesters en struiken maakt zichzelf relevant door de nauwe samenwerking met de productiesector. &nbsp;De nieuwe cultivars worden op de markt geïntroduceerd via hetzelfde vehikel (cvba BEST-select) dat ook bijdroeg tot het ontwikkelingsonderzoek. Deze groep zorgt eveneens voor de IP bescherming, de herkenbare labels en de &nbsp;communicatie bij de lancering van de nieuwigheden. Ondertussen zijn reeds 18 ILVO-cultivars in de handel. Enkele cultivars worden ook overzee gecommercialiseerd via buitenlandse licentiehouders. Meer informatie met beschrijvingen van de nieuwe planten is te vinden op <a href="http://www.bestselect.be">www.bestselect.be</a>. </div>
AcroniemBEST-SELECT
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/00 → …

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.