Veredeling van witte klaver

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Witte klaver is als meerjarig, eiwitrijk voedergewas ideaal voor mengteelt met voedergrassen. Het is een smakelijk gewas dat zowel voor begrazing als in maaiweides kan dienen. Witte klaver fixeert luchtstikstof ter hoogte van zijn wortels, en brengt op die manier voedzame stikstof in de bodem, wat tot gevolg heeft dat er minder  stikstof kunstmest nodig is om toch dezelfde opbrengst te bereiken.  Het doel van dit langlopende veredelingsprogramma is via klassieke veredeling nuttige eigenschappen in te kruisen zoals een hogere voederopbrengst, een betere persistentie (overleving op de weide), een betere droogtetolerantie, en een betere concurrentiekracht met voedergrassen in mengteelt.


Onderzoeksaanpak

Om nieuwe rassen te creëren, selecteren we individuele planten (genotypen) met de gewenste eigenschappen, kruisen we deze genotypen in verschillende combinaties met elkaar. Nadien evalueren we in opbrengstproeven welke combinaties voldoende verbetering tonen. Deze opbrengstproeven worden zowel in monocultuur klaver als in mengteelt met voedergras aangelegd. Materiaal met voldoende verbeterde eigenschappen kan worden aangemeld in officiële rassenproeven.


Relevantie/Valorisatie

Onderzoeksresultaten vertalen zich in de ontwikkeling van nieuwe, verbeterde cultivars die ten goede komen aan de landbouwsector, inclusief de biologische landbouw. Dit kan bijdragen aan een veralgemeend gebruik van witte klaver, wat de gewasdiversiteit in Vlaanderen zal verhogen en onze afhankelijkheid van stikstof kunstmest en geïmporteerde eiwitgewassen vermindert.

AcroniemWITTEKLAVER
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/01/15 → …

Vlaamse Disciplinelijst

  • Plantengenetica
  • Kweken en biotechnologie van landbouwgewassen