Verlengde legcyclus bij leghennen

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Welke veranderingen ondergaan legkippen naarmate ze ouder worden, op het vlak van hun (Ca) calcium- en (P) fosfor-metabolisme en hun behoefte aan die stoffen? Hoe kunnen we met de juiste nutriëntenvoorziening en het optimale management (voedersturing, verlichting en huisvesting) een langere legcyclus voor legkippen bereiken? Het finale doel is om de nutriëntenbehoefte van oudere leghennen te bepalen en richtlijnen in voeding en management te kunnen aanbieden voor bedrijven die kiezen voor een langere productiecyclus voor hun leghennen, met  behoud van goede schaal- en interne eikwaliteit. Daardoor verbetert de duurzaamheid en economische aspecten van de productie van tafeleieren.

  Onderzoeksaanpak
  Op een aantal meewerkende pluimveebedrijven met volièresystemen en verrijkte kooihuisvesting voor de legkippen verzamelen en analyseren we eieren om de eikwaliteit te bepalen. Zo verwerven we een getrouw beeld van de praktijksituatie. We plaatsen de vastgestelde eikwaliteit tegenover de leeftijd van de kippen (vanaf 60 weken tot het einde van de legronde) en tegenover andere mogelijke beïnvloedende factoren (huisvesting, voeding, ras). In de eigen ILVO-proefboederij bepalen we tijdens zoötechnische en verteringsproeven hoe leghennen in de late leg Ca, P en Vit D3 metaboliseren, verteren en opnemen, en wat de beste bronnen zijn omtrent minerale voorziening. Vervolgens toetsen we in een laatste reeks proeven in de proefaccommodatie van het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel welke effecten er uitgaan van het management (voedersturing, verlichting en huisvesting) op de eiproductie en op de schaal/eikwaliteit.

  Relevantie/Valorisatie
  Er wordt gestreefd naar een langere legcyclus om de duurzaamheid en de rendabiliteit van de productie van tafeleieren te verbeteren. De productie van tafeleieren kan via de kennis uit dit project verbeteren. De selectiebedrijven zijn er reeds in geslaagd om de levenscyclus van hybride leghennen te verlengen (tot 90 weken) met behoud van een hoog legpercentage (>80%). Het is noodzakelijk dat de juiste voeding en aangepast management volgt en deze genetische vooruitgang ondersteunt. Daarom is het cruciaal om meer te weten over de nutriëntenbehoefte, metabolisme en fysiologische processen van oude leghennen en om juiste managementsstrategieën in de praktijk toe te passen.

  Financiering
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
  Proefbedrijf Pluimveehouderij

  Externe partner(s)
  Proefbedrijf Pluimveehouderij
  AcroniemLEGLANG
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1330/09/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.