Vermarkting en productkwaliteit als sleutels voor het succes van de goudsbloemteelt

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

De vrij nieuwe teelt van goudsbloem kent nog een aantal resterende knelpunten. Die worden in GOGO2.0 aangepakt. Doel is de rendabiliteit en de afzet te verhogen. Vermarkting en productkwaliteit, van de bloemen en van de zaden, zetten we in als sleutels voor een succesvolle, lokale goudsbloemteelt. Er wordt gewerkt aan nieuwe en verbeterde technieken. Dit project is een bovenbouw op het eerdere ondezoeksproject GOGO, dat erin slaagde om goudsbloemteelt in Vlaanderen uit te werken als een dubbeldoelteelt, met oogst van zaden (voor olie) en van bloemen. In GOGO werd ook de machinale bloemoogst mogelijk gemaakt.   


Onderzoeksaanpak

Concreet bekijken we de haalbaarheid van nieuwe teeltsystemen met goudsbloem. Zo ondermeer wordt de meerwaarde van de goudsbloemteelt bekeken als alternatief voor Tagetes in de beheersing van aaltjes, via onderzaai in graan. De onderzoekers optimaliseren ook de mechanische onkruidbeheersing en verbeteren de (na)oogsttechniek. Een ander werkpakket betreft de organisatie van de afzet. Al deze aspecten hebben een invloed op de uiteindelijke rendabiliteit, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door het verbeteren van de productkwaliteit.


Relevantie/Valorisatie

Goudsbloemteelt is een nicheteelt die zijn afzet vindt in diverse bio-economie sectoren, gaande van voeding, cosmetica, textiel tot farmacie (voor de bloemen) en toepassingen in de groene economie (voor de zaden). Door in te zetten op nieuwe teeltsystemen (bestrijding aaltjes, mengteelt, mechanische onkruidbestrijding) willen we vernieuwing brengen in de Vlaamse akkerbouw. Het zal leiden tot de introductie van meer gewasdiversificatie en agro-ecologische teeltprincipes. 


Financiering
VLAIO

Externe partner(s)
Praktijkcentrum Landbouw Vlaams-Brabant
AcroniemGOGO2.0 2021
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/12/2230/11/24

Vlaamse Disciplinelijst

  • Gewaswetenschappen
  • Andere organische elementen en verbindingen

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.