Verneveling van Biologische Controle Organismen (BCOs) in bewaarruimten voor bestrijding van bewaarziekten

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit project beoogt de ontwikkeling van een nieuwe techniek voor naoogstbehandelingen van grootfruit (appel en peer) met biologische controle organismen (BCOs). Concreet gaat het om een gistmengsel dat als alternatief wordt toegepast voor de chemische producten die nu de schimmelvorming tijdens de bewaring onderdrukken. Op laboratoriumniveau zijn reeds veelbelovende experimenten gebeurd met de bewuste BCOs. Om de stap naar de praktijk te zetten is onderzoek nodig naar de beste vernevelingstechniek, naar modellering en naar het product zelf.  Biologische bestrijding van bewaarziekten met Biologische Controle Organismen (BCO’s) biedt een veiliger en milieuvriendelijker alternatief en opent perspectieven voor een verdere geïntegreerde teelt.

  Onderzoeksaanpak
  De drie betrokken onderzoekspartners beantwoorden samen de vraag op welke manier de naoogsttoepassing van BCO’s efficiënt kan geïmplementeerd worden. ILVO focust op het ontwikkelen van geschikte vernevelingstechnieken in de bewaarruimtes. PCFruit optimaliseert de specifieke formulering van de spuitvloeistof (gistmengsel) en is verantwoordelijk voor de praktijkexperimenten. KUL evalueert via modellering waar het product na de verneveling precies terecht komt (interactie tussen bewaarruimte, apparatuur en BCO’s). Met tests in de proefkoelcellen van PCFruit bepalen we de efficiëntie van de ontwikkelde techniek naar beheersing van vruchtrot. Op basis van deze verkennende proeven stellen we praktische richtlijnen op voor dergelijke toepassingen.

  Relevantie/Valorisatie
  Bij de bestrijding van bewaarziekten bij appel en peer zijn verschillende voor- en naoogstbehandelingen beschikbaar voor de fruitteler. Die hebben allen hun beperkingen. Met dit project verwachten we daar een nieuwe valabele strategie aan toe te voegen, specifiek i.v.m. naoogstbehandelingen bij grootfruit. Als we de nieuwe BCO techniek op punt krijgen dan kan overgegaan worden tot het op grote schaal toepassen in de veilingen of bij telers die over eigen koelcellen beschikken. Wij schatten dat dan ook één derde van de vooroogstbehandelingen gericht op bewaarschimmels geëlimineerd kan worden. Bovendien kan er gemakkelijker voldaan worden aan de wettelijke eisen van residu’s aangezien er met biologische middelen wordt behandeld. Daarnaast wordt tegemoetgekomen aan een betere anti-resistentiestrategie en wordt een hoger niveau bereikt in een geïntegreerde fruitproductie.
  AcroniemBCO-SPRAY
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1331/12/16

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.