Verspreiding van viroïden: een risico-inschatting

  • De Jonghe, Kris (Projectverantwoordelijke)
  • Tangkanchanapas, Parichate (Voormalig Onderzoeker)

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel
Het doel van dit onderzoek is algemene kennis op te bouwen rond de epidemiologie van minuscule “virusachtige” RNA-moleculen, de zogenaamde viroïden. De nadruk ligt hierbij op de risico’s van transmissie van viroïden vanuit de sierteelt naar de aardappel- en de tomatenteelt. We ontrafelen welke rol diverse insecten (als bladluizen, hommels, wantsen..) hebben bij deze transmissie en de verspreiding van de viroïden. Verder wordt ook de interactie tussen plant en pathogeen die leidt tot symptoomvorming, alsook de afweer van de plant tegenover deze pathogenen bestudeerd. Algemeen wordt de kennis over de epidemiologie van pospiviroiden en de interactie met de belangrijkste waardplantengroep, de Solanaceae, verder uitgebouwd.

Onderzoeksaanpak
De interacties tussen viroïden, insecten en waardplant wordt door middel van gecontroleerde experimenten in serres en klimaatkamers bestudeerd. Via diverse PCR- en (HTS) sequencing- en microscooptechnieken verhogen we de kennis rond de interactie tussen plant/pathogeen/(potentiële) vectoren. Daarnaast krijgt ook de ontwikkeling van snelle, accurate en gevoelige diagnostische tools de nodige aandacht.  

Relevantie/Valorisatie
Een betere kennis over de overdrachtsrisico’s laat toe om aan de bevoegde overheden de nodige informatie aan te reiken voor het uitvoeren van een risico-analyse. De Q-status van bepaalde viroïden is gekoppeld aan reglementering. Onze onderzoeksresultaten helpen bij de evaluatie van die Q-status en leiden tot eventuele aanpassingen. Ook voor de sierplantentelers enerzijds en de telers van tomaat/aardappel anderzijds zijn deze resultaten belangrijk aangezien zij zelf ook beter het risico op insleep en verspreiding van deze pathogenen binnen hun bedrijf moeten kennen, en zo in staat zijn een gericht beheersingsplan te ontwikkelen (bijv. teeltmaatregelen, keuze van de volgteelten, vectorbestrijding, enz.).
AcroniemVIROIDSPREAD
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1214/11/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.