Versterken van de coöperatie in Europees onderzoek rond duurzame exploitatie van mariene rijkdommen in de mariene voedselketens.

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Om het Europese mariene onderzoek meer gestructureerd en efficiënter te maken, slaan in dit FP7-ERAnet project 'COFASP' liefst 25 onderzoeksfinancierende instellingen de handen in elkaar. Zij zijn gevestigd in bijna evenveel Europese landen en ze worden bijgestaan door een aantal wetenschappelijke partners, waaronder ILVO. De projectfocus is erg breed. Het betreft toekomstig onderzoek ter versterking van de duurzame exploitatie van bronnen in de voedselketens van de zee, op vlak van visserij, aquacultuur, de daarbij horende productie- en verwerkingstechnieken en blauwe biotechnologie (non-food toepassingen). ILVO is betrokken bij een stuk van het tweede van vijf werkpakketten binnen COFASP. De specifieke doelstelling voor ILVO is te inventariseren welke onderzoeksprioriteiten voor de latere concrete calls naar voren worden geschoven door elk van de projectpartners.

  Onderzoeksaanpak
  In het kader van de deelopdracht van WP2 stellen wij een uitgebreide schriftelijke vragenlijst op. Elk van de participerende landen, onderzoeksfinanciers en projectpartners wordt gevraagd om de enquête zorgvuldig in te vullen. We analyseren de antwoorden en brengen de resultaten samen in een rapport. Dit rapport vormt de basis voor een Italiaanse partner om, na een diepere detailanalyse, een eerste call op te stellen. Maximaal komen er in totaal 3 calls.

  Relevantie/Valorisatie
  ILVO heeft zijn rapport, nl. de verwerking van alle ingevulde enquêtes over de Europese mariene onderzoeksprioriteiten, afgeleverd. De uiteindelijke prioriteitenlijst is lang. Op plaatsen 1 en 2 staan effecten van de klimaatwijziging op visbestanden en onderzoek naar de gezondheidsstatus van de levende mariene organismen en biota. De prioriteiten zijn getoetst aan de vier grote acties binnen het COFASP-project: 1) Hoe visserijmanagement te verstevigen op basis van een ecosysteem-gebaseerd visserijbeheer? 2) Hoe de EU-strategie voor duurzame ontwikkeling van aquacultuur optimaler te implementeren? 3) Hoe de veiligheid, voedzaamheid, gezondheid en traceerbaarheid in de ganse keten te verzekeren van mariene producten? 4) hoe een (blauwe) groei voor innovatieve non-food producten en diensten bewerkstelligen?
  AcroniemCOFASP
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/02/1331/01/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.