Versterken van streekidentiteit door landbouw, natuur, erfgoed en toerisme

 • Wauters, Erwin (Projectbegeleider)
 • Annys, Sofie (Voormalig Onderzoeker)
 • De Henauw, Ruben (Voormalig Onderzoeker)
 • Lauwers, Ludwig (Voormalig Projectverantwoordelijke)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Onder invloed van de verschillende ruimtegebruikers wijzigt het Vlaamse platteland, in die mate dat de verschillende bestaande functies van het landschap en het platteland onder druk komen. Voor overheden is het zaak om, samen met de plattelandsgebruikers, mechanismen en randvoorwaarden te creëren die bijdragen aan een kwaliteitsvol platteland. Dit project focust specifiek op de Voerstreek. Dat is een typisch voorbeeld van een cultuurlandschap waar recent ook heel wat veranderingen plaats vinden. Bedoeling is om de oorzaken en drivers van deze veranderingen goed in beeld te krijgen, om vervolgens via participatieve processen een zinvolle visie voor te bereiden welke het gemeentelijk beleid kan steunen in het behoud en de versterking van een kwaliteitsvol platteland.

  Onderzoeksaanpak
  Door middel van verschillende onderzoeksmethoden wordt eerst een analyse gemaakt van de historische en recente veranderingen op het platteland in de Voerstreek. Deze analyse omvat zowel een objectieve kwantificering van de veranderingen als de studie van de drivers van deze veranderingen. Daarna zoeken we door middel van participatieve processen naar nieuwe samenwerkingensverbanden en nieuwe governancemechanismen die invulling kunnen geven aan de ruimtelijke visie voor een kwaliteitsvol platteland in de Voerstreek.

  Relevantie/Valorisatie
  De analyse zal overheden en lokale plattelandsgebruikers inzicht geven in hoe ze de veranderingen op het platteland kunnen sturen in een meer gewenste richting. Overal in Vlaanderen ondergaat het platteland veranderingen die gepaard gaan met conflicten en wijzigingen in de functies en in de capaciteit om bepaalde functies te blijven vervullen. We verwachten dat dit concreet project in de Voerstreek lokaal bijdraagt tot een beter begrip van de drivers van deze veranderingen. De onderzoeksresultaten bieden een basis voor beleidsvoering door het lokaal bestuur.
  AcroniemVLMVOEREN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/1531/10/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.