Vezels en actieve stoffen van groenten en fruit nevenstromen voor voedings- en voedertoepassingen met volledige uitwerking van pectineproductie

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Welke gezondheidsbevorderende vezels, vitaminen, anti-oxidanten en mineralen zijn er technisch en economisch rendabel te recupereren uit neven- en reststromen van de Vlaamse groenten- en fruitteelt? Dat is de centrale onderzoeksvraag in dit project. Het efficiënt gebruik van grondstoffen en de optimalisatie van productieprocessen (minder verspilling, meer duurzaamheid) ligt ook in Vlaanderen aan de basis van de internationale competitiviteit van onze voedingsindustrie. De verwerking van grondstoffen resulteert enerzijds in commercieel interessante eindproducten, maar tevens in neven- en reststromen die vaak slechts in zeer beperkte mate worden gevaloriseerd. Het is de bedoeling om precies deze rest- en nevenstromen significant beter te valoriseren.

  Onderzoeksaanpak
  Het project inventariseert en karakteriseert eerst de feitelijke nevenstromen van belangrijke groenten en fruit op vlak van vezels, vitaminen, anti-oxidanten en mineralen. Via literatuurstudie brengen we de gezondheidsbevorderende eigenschappen van de aanwezige componenten in kaart. Met een bio-assay meten we de effecten van consumptie van deze nevenstromen op de performantie van landbouwhuisdieren. Vervolgens focussen we in detail op het winnen van de pectinefractie uit groenten en fruit nevenstromen. We ontwikkelen deze extractie tot een duurzaam en economisch haalbaar proces. Na optimalisatie van de milde extractie plannen we een opschaling en economische analyse via modellering op industriële schaal en een marktstudie.

  Relevantie/Valorisatie
  Het ontwikkelde pectine-afgeleid product kan de basis vormen van een gezondheidsbevorderend vezelrijk én glutenvrij voedingsingrediënt, eventueel met bio-label. De voedingsproducerende en -verwerkende sector krijgt de kans om gebruik te maken van een duurzame grondstof voor toepassing in verwerkte voedingsmiddelen. Anderzijds is ook het nieuw proces een vorm van valorisatie.

  Financiering
  Flanders' Food
  AcroniemNOWASTE
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1230/09/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.