Viroom NGS Analyse van ziektes en pathogenen voor plantenbescherming

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

Er is in het landbouwonderzoek een verwoede zoektocht aan de gang naar goed werkende biologisch-gebaseerde gewasbeschermingsmiddelen die niet schadelijk zijn voor de consument, noch voor de telers, noch voor de biodiversiteit. Nieuwsoortige pesticiden moeten dus enkel de doelwitschimmels, -bacteriën of -insecten schaden, en geen restanten achterlaten op de behandelde groenten- en fruitgewassen. Van virussen weten we dat zij een zeer specifieke werking hebben en dat ze afgebroken worden door de natuur. Daarom worden ze in dit project VIROPLANT naar voor geschoven als mogelijke kandidaat biocontrole organismen. De onderzoekers zijn breed verkennend op zoek gegaan naar nieuwe virussen om verscheidene landbouwgewassen te beschermen tegen plagen, bacterie- en schimmelziekten. Het doel was ook om in een vroege fase de mogelijke toepassingsmogelijkheden te bekijken, rekening te houden met de wensen van telers, de consumenten en de rest van de keten, en de economische haalbaarheid en de sociale acceptatie van virusgebaseerde gewasbescherming te beschouwen. Deze elementen liggen immers mee in de balans  bij een eventuele latere stap naar commercialisatie van nieuwsoortige, virusgebaseerde gewasbeschermingsmiddelen. 


Onderzoeksaanpak

In een eerste fase zijn er een grote reeks nieuwe virussen verzameld, ttz. geïsoleerd uit de schadelijke schimmels, bacteriën of insecten onder studie. Deze werden gevonden in of op aangetaste planten. Vervolgens zijn de virussen volledig gekarakteriseerd door fenotypering, genotypering en biocontrole testen in het labo. Virus isolaten die, in deze analyses, een biocontrole-potentieel vertoonden, hebben we in een tweede stap onderzocht tijdens in planta bio-assays. In het socio-economische luik is de kennis uit het technisch luik mee aangewend in een marktanalyse, een risicoanalyse en een analyse van de registratieprocedure. Door middel van één-op-één interviews zijn de stakeholders van heel de gewasbeschermingsketen betrokken. Ten slotte gebeurden er ook literatuur- en internetstudies, analyse van bedrijfseconomische data en enquêtes met keuze-experimenten.


Relevantie/Valorisatie

Dit project heeft verscheidene, zeer waardevolle resultaten opgeleverd. Er zijn tal van potentiële biocontrole virussen geïdentificeerd, werkzaam tegen ziekten en plagen in belangrijke gewassen zoals onder meer druif, tomaat en rozen. We hebben de interactie in beeld tussen virussen enerzijds en schadelijke schimmels, bacteriën en plagen en hun microbiomen anderzijds. Net als de darmflora van mensen, staat het microbioom van schimmels en insecten in voor noodzakelijke functies. De interactie van virussen met deze noodzakelijke micro-organismen brengt tal van nieuwe toepassingsmogelijkheden aan het licht. Daarnaast zijn ook belangrijke inzichten verworven in de gewasbeschermingsmarkt, gewasbeschermingsketen (interacties en invloeden tussen stakeholders), de belangrijke obstakels en drijvende factoren van virusgebaseerde gewasbescherming (betreft acceptatie, risico’s, wetgeving, …) en de verwachtingen van de eindgebruikers (producteigenschappen, informatie, …). Zo blijkt onder meer dat het informeren van consumenten noodzakelijk is, dat naast werkzaamheid, de telers veel belang hechten aan gezondheidsrisico’s en gebruiksgemak. Pitfruit blijkt een belangrijke markt voor nieuwe virusgebaseerde gewasbeschermingsmiddelen. Kortom, wij verwachten dat deze resultaten een belangrijke bijdrage kunnen leveren voor de verdere ontwikkeling van virusgebaseerde gewasbeschermingsmiddelen en de daaropvolgende marktintroductie.


Financiering
EU Horizon2020
AcroniemVIROPLANT
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/05/1831/10/21

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.