Visserij Informatie Systeem & Tools: Technische implementatie dataverzameling aan boord

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Verschillende taken die een schipper of reder moeten uitvoeren om de visserij-activiteiten op te volgen gebeuren nog vaak op papier. Dit terwijl er sensoren aan boord zijn (GPS, weegschaal, trekkrachtmeter, dieptemeter en brandstofmeter) die veel informatie verzamelen, maar deze gegevens worden niet gecentraliseerd of verwerkt.  VISTools I heeft als doelstelling om de gegevensverzameling uit toestellen en sensoren aan boord van vissersvaartuigen te automatiseren en hieruit nuttige informatie te halen voor gebruik door schippers en reders.  


Onderzoeksaanpak

In samenwerking met  Pedro Rappé (Omni-C) werd een eerste prototype van het VISTools systeem uitgetest aan boord van Z.483 Jasmine (reder Dany Vlietinck). Dit systeem maakt het mogelijk om de gegevens uit 5 courante apparaten en sensoren (GPS, weegschaal, dieptemeter, brandstofmeter en trekkrachtmeter)  automatisch uit te lezen en via Vsat te verzenden naar servers op het ILVO. De reder kan vervolgens zijn resultaten opvragen via de VISTools toepassing, waar meer inzicht verworven kan worden over het vangstsucces, brandstofverbruik en omzet tot op sleepniveau. 


Relevantie/Valorisatie

Het VISTools systeem biedt een Business Intelligence Tool aan dat de reder toelaat om zeer precies en quasi real-time de visserijactiviteiten van zijn vaartuig op afstand op te volgen. Hierbij gaat het o.a. over inzicht in de opbrengst, de vangstsamenstelling en brandstofverbruik tot op sleepniveau. Bovendien worden de gegevens ook met behulp van kaarten weergegeven, waardoor de opbrengsten of vangsten per visgrond nagegaan kunnen worden. Met deze tool krijgen schippers en reders een gedetailleerd beeld van de visserij-activiteiten en kan beter bepaald worden wanneer bijsturing nodig is. 


Financiering
EFMZV
FIVA

Externe partner(s)
Omni-C
AcroniemVISTOOLS – LUIK 1
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/1831/12/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.