Voederbiet, een gewas met toekomst voor een meer duurzame rundveehouderij

  Projectdetails

  Beschrijving

  <strong>Centrale onderzoeksvraag/doel</strong><br /><div>Dit project bekijkt de eventuele herintroductie van voederbieten in de Vlaamse landbouwpraktijk vanuit een machinaal, voedertechnisch en economisch perspectief. Bedoeling is om een concept vanaf de teelt, over het oogsten en inkuilen tot het vervoederen van de voederbiet uit te werken en te evalueren. Voederbiet is in opgang op rundveebedrijven als een mogelijke derde teelt, naast maïs en gras. &nbsp;De onderzoeksvragen luiden: a) zijn er momenteel machines die het laden, reinigen, snijden en inkuilen van voederbieten efficiënt en economisch mogelijk maken? b) kunnen mengkuilen van voederbieten met ruwvoeders/grondstoffen gemaakt worden die een jaar rond bewaring mogelijk maken met minimale nutriëntenverliezen? c) wat is de voederwaarde van deze mengkuilen voor rundvee?</div> <div>&nbsp;</div><br /><strong>Onderzoeksaanpak</strong><br /><div>ILVO en Hogeschool Gent, beide partner in die onderzoek, voeren samen een aantal praktijkproeven uit. Op de proefhoeve te Bottelare gebeuren de inkuilproeven met voederbiet en worden de mechanisatiemogelijkheden onderzocht, in samenwerking met een aantal betrokken constructeurs en firma's. ILVO focust op de voederwaardering van de mengkuilen. &nbsp;Naast een chemische analyse bepaalt ILVO van een 5-tal mengkuilen de verteerbaarheid met schapen. Daaruit leiden we de energiewaarde af. Uit de afbraakkarakteristieken in de pens van gefistuleerde koeien &nbsp;berekenen we de eiwitwaarde. Ten slotte maken we een kosten-baten analyse vanaf de teelt van voederbieten tot het vervoederen ervan.</div> <div>&nbsp;</div><br /><strong>Relevantie/Valorisatie</strong><br /><div>Het onderzoeksproject heeft duidelijke, gunstige resultaten opgeleverd, die onder meer tijdens een intensieve demonstratiedag werden gecommuniceerd. Voederbieten kunnen jaarrond vervoederd worden, deels in verse toestand en deels ingekuild. Voederbieten kunnen omwille van sterke sapverliezen niet alleen ingekuild worden. Ze kunnen met succes samen ingekuild worden met kuilmaïs, hetgeen resulteert in een goede voederwaarde tegen relatief lage kosten. Bij een vroege maïsoogst (eind september, begin oktober) echter, wordt een belangrijk deel van de bietenopbrengst niet benut. Dan is het beter de bieten samen in te kuilen met pectinerijke en zetmeelarme voedermiddelen, die bij de oogst aangekocht worden zoals perspulp, droge bietenpulp, palmpitschilfers...Daarbij streeft men best naar een verhouding van 50/50 op droge stof basis. &nbsp;&nbsp;</div> <div>De digitale brochure 'Voederbieten: Teelt, mechanisatie en mengkuilen: een update' is beschikbaar op: <a href="http://www.lcvvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/LCV_Brochure_Feedbeet_finaal-30102017.pdf">http://www.lcvvzw.be/wp-content/uploads/2017/11/LCV_Brochure_Feedbeet_finaal-30102017.pdf</a></div><br/><div><strong> Financiering </strong><br />Collectief 'Eigen Inbreng' <br />Hogeschool Gent</div><br/><div><strong> Externe partner(s)</strong><br />Hogeschool Gent</div>
  AcroniemFEEDBEET
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum15/09/1515/10/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.
  • Mixed silages of fodder beet and different feedstuffs: quality and nutritive value

   Latré, J., Dupon, E., Wambacq, E., De Boever, J. & Haesaert, G., 2018, Proceedings of the XVIII International Silage Conference. Gerlach, K. & Südekum, K-H. (eds.). Germany, blz. 528-529 2 blz.

   Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

  • Teelt en gebruik van voederbiet

   Latré, J., Dupon, E., De Boever, J. & De Vliegher, A., 4-sep.-2015, In: Landbouwleven. blz. 11-13 3 blz.

   Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3