Voederwaardeschatting kuilmaïsrassen op basis van celwandverteerbaarheid en zetmeelbestendigheid

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  Dit onderzoeksproject beoogt een verfijning van de empirische kennis omtrent de voederwaarde van kuilmaïs voor rundvee. Nieuwe elementen in vergelijking met de gangbare energiewaardering (gesteund op de fecaal verteerde voederbestanddelen ruw eiwit, ruwe celstof, ruw vet en overige koolhydraten) zijn de plaats van vertering in het dier (hetzij pensmaag hetzij darm) en de snelheid van vertering. Deze elementen bepalen namelijk in belangrijke mate de aard en de hoeveelheid van de gevormde nutriënten (azijnzuur, propionzuur, boterzuur, glucose, vetzuren, aminozuren). Bij kuilmaïs komt de energie zowel uit zetmeel als uit verteerde celwanden. Het doel van dit project is om gegevens te genereren over de celwandverteerbaarheid en zetmeelbestendigheid van de verschillende kuilmaïsrassen.

  Onderzoeksaanpak
  ILVO bepaalt op ca. 120 maïscultivars de celwandverteerbaarheid in vitro met pensvocht en op ca. 60 maïscultivars de zetmeelbestendigheid door pensincubatie bij gefistuleerde koeien. De maïscultivars worden in samenwerking met de Hogeschool Gent geselecteerd uit het vergelijkend rassenonderzoek met kuilmaïs (2011 & 2012) van het Landbouwcentrum voor Voedergewassen (LCV) en het Centre Indépendant des Produits Fourragères (CIPF). Op basis van deze referentiedata worden vervolgens calibraties opgesteld met Nabij Infrarood Reflectie Spectropscopie (NIRS) door het Centre Wallon des Recherches Agronomiques (CRA-W). Zo bekomen wij een snelle en meer gedetailleerde voederwaardeschatting in de praktijk.

  Relevantie/Valorisatie
  Het doel van dit project is om de veehouders informatie te verstrekken over de celwandverteerbaarheid en zetmeelbestendigheid van diverse kuilmaïsrassen. Zo zijn ze in staat om een betere rassenkeuze te maken in functie van hun bedrijf en rantsoen. De resultaten van dit onderzoek worden bijgevolg gepubliceerd in een vulgariserende publicatie en gebruikt op voorlichtingsbijeenkomsten met landbouwers en veehouders. Bij de vergelijking van de kuilmaïsrassen in het rassenonderzoek is de bedoeling om de bijkomende parameters celwandverteerbaarheid en zetmeelbestendigheid systematisch te introduceren.

  Externe partner(s)
  Centre Indépendant des Produits Fourragères
  CRA-W
  Hogeschool Gent - Dept. BIOT
  LCV - Landbouwcentrum Voedergewassen
  AcroniemMELKCEL
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1131/12/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.