Voorkomen en epidemiologie van viroiden in plantaardige productie

 • De Jonghe, Kris (Projectbegeleider)
 • Maes, Martine (Voormalig Projectverantwoordelijke)
 • Tangkanchanapas, Parichate (Voormalig Onderzoeker)

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  ILVO voert binnen de groep plantgezondheid onderzoek uit naar alle groepen van plantenziekten en -plagen, zo ook naar viroïden.  Het doel is om  kennis op te bouwen rond de epidemiologie van minuscule “virusachtige” RNA-moleculen, de zogenaamde viroïden. De nadruk ligt op de risico’s van transmissie van viroïden vanuit de sierteelt naar de aardappel- en de tomatenteelt. We ontrafelen welke rol diverse insecten (als bladluizen, hommels, wantsen..) als vector hebben bij deze transmissie en de verspreiding van de viroïden. Verder wordt ook de interactie bestudeerd tussen plant en het pathogeen dat leidt tot symptoomvorming. Ook de afweer van de plant tegen het pathogeen komt in kaart.  Algemeen bouwen we de kennis uit over de epidemiologie van pospiviroiden, de groep viroïden die in hoofdzaak Solanaceae infecteren.  

  Onderzoeksaanpak
  De interacties tussen viroïden, insecten en waardplant wordt door middel van gecontroleerde experimenten in serres en klimaatkamers bestudeerd. Via diverse PCR- en sequencing- en microscooptechnieken verhogen we de kennis rond de interactie tussen plant/pathogeen/(potentiële) vectoren. Daarnaast krijgt ook de ontwikkeling van snelle, accurate en gevoelige diagnostische tools de nodige aandacht.  

  Relevantie/Valorisatie
  Een betere kennis over de overdrachtsrisico’s laat toe om aan de bevoegde overheden de nodige informatie aan te reiken voor het uitvoeren van een risico-analyse. De Q-status van bepaalde viroïden is gekoppeld aan reglementering. De onderzoeksresultaten helpen bij de evaluatie van die Q-status en leiden tot eventuele aanpassingen. Ook voor de sierplantentelers enerzijds en de telers van tomaat/aardappel anderzijds zijn de resultaten belangrijk om beter het risico op insleep en verspreiding van plantpathogenen binnen hun bedrijf te kennen, en zo in staat te zijn tot implementatie van een gericht beheersingsplan (bijv. teeltmaatregelen, keuze van de volgteelten, vectorbestrijding, enz.).
  AcroniemWEB_VIROIDEN
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/01/0931/12/17

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.