Vroegtijdige detectie van quarantaine plantenziekten met beeldverwerking

Projectdetails

Beschrijving

Algemeen kader

De algemene doelstelling van Nema Sensing is het potentieel te onderzoeken van beeldanalyse om besmettingen in aardappel door aaltjes op te sporen. We onderzoeken of dit mogelijk is voor zowel aardappelknollen als aardappelplanten met betrekking tot zowel wortelknobbelaaltjes (Meloidogyne chitwoodi en M. fallax) als aardappelcysteaaltjes (Globodera pallida en G. rosochiensis).


Onderzoeksaanpak

In dit project onderzoeken we de automatische detectie van infecties met behulp van hyperspectrale en thermale camera’s. Hiervoor volgen we in een eerste fase zowel knollen als planten in gecontroleerde groeiomstandigheden op om invloeden van andere (a)biotische stress uit te sluiten. In een latere fase passen we de ontwikkelde technieken toe op praktijkpercelen. Met het gebruik van remote sensing technieken en beeldanalyse kunnen we deze evaluatie op een snelle en objectieve manier uitvoeren.


Relevantie/Valorisatie

Plant-parasitaire nematoden hebben een grote impact op wereldwijde landbouwopbrengst. Effectieve behandelingen vereisen een snelle detectie na besmetting met een hoge spatiale accuraatheid. Op dit moment gebeurt deze opsporing vooral met het blote oog op ondergrondse biomassa. Dit is echter invasief en te tijdrovend om toe te passen op grotere schaal. Het gebruik van remote sensing technologie kan hiervoor een oplossing bieden en besmettingen in een vroeg stadium te detecteren.

AcroniemEFSA NEMA SENSING
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum4/02/193/02/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.