Waterbalansstudie Oudlandpolder ifv een klimaatrobuust water- en peilbeheer en de lange termijn doelstellingen voor landbouw en natuur

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Het project Watbal-Oudland -een poldergebied tussen Oostende en Nieuwpoort, heeft tot doel om via onderzoeksgebaseerd beheer de droogte-, verziltings- en overstromingsrisico’s te beperken. We mikken op een afgestemd en aangepast water- en landbeheer, dat tegelijk rekening houdt met het uiteenlopend landgebruikers binnen de polder. Landbouw- en natuurgerichte percelen zijn in het gebied vaak vlakbij elkaar te vinden. Elk hebben ze eigen noden inzake water.


Onderzoeksaanpak

Een zeer belangrijk onderdeel van deze opdracht is alle beschikbare relevante gegevens bijeenkrijgen, die ons  toelaten om een water- en zoutbalansmodel op te maken, en vervolgens de GGOR-deelopdracht en de opmaak van beheerstrategieën. De gegevens moeten bijgevolg inzicht geven in de integrale systeemwerking, zijnde het ruime watersysteem (met inbegrip van interacties met waters buiten de Oudlandpolder zelf) en het ecosysteem. Er wordt veel tijd ingepland om deze gegevens zorgvuldig te verzamelen en te inventariseren. Deze elementen moeten maximaal in de datacollectie zitten: waterhuishouding, meteorologische gegevens, oppervlaktewaters, effluenten, lozingen en captaties, grondwater, waterkwaliteit, natuur, landbouw. 


Relevantie/Valorisatie

De Oudlandpolder is reeds een duizendtal jaar geleden gewonnen op zee, wat bijzondere droogte-, verziltings- en overstromingsrisico’s met zich meebrengt. Behalve de neerslag die rechtstreeks op de polder valt, heeft het gebied geen eigen zoetwaterbronnen en slechts beperkte uitwateringsopties. Het onderliggend zout water vormt een bijkomende uitdaging op vlak van beheer. Klimaatverandering versterkt deze uitdagingen, voornamelijk door de wijzigende neerslagpatronen en de stijging van de zeespiegel. Een doordacht en aangepast waterbeheer is cruciaal om de huidige en toekomstige risico’s te beperken, en het potentieel van de polder te maximaliseren.


Externe partner(s)
Hemmis
Inagro
Sumaqua
UA Universiteit Antwerpen
AcroniemWATBAL-OUDLAND
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/02/211/05/22

Vlaamse Disciplinelijst

  • Watervoorziening en -vraag