WeideWijs: Toekomstgericht beweiden in Vlaanderen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Hoe valt robotmelken te combineren met weidegang van melkkoeien, rekening houdend met veranderende klimaatomstandigheden en met een nog-steeds-rendabel verdienmodel? Deze centrale onderzoeksvraag wordt beantwoord in het project WEIDEWIJS. Doel is om het draagvlak voor beweiding te vergroten, door de bovengespitte kennis te bundelen en door kennisuitwisseling tussen melkveehouders te ondersteunen. 


Onderzoeksaanpak

Via een enquête bij Vlaamse melkveehouders polsen de onderzoekers naar de toepassing, de motivatie en de hindernissen van beweiding. Ze stellen een beslissingsboom op die melkveehouders moet ondersteunen bij het maken van doordachte keuzes m.b.t. weidemanagement. Ze onderbouwen en communiceren duurzame verdienmodellen om beweiding (economisch) attractiever te maken voor de Vlaamse melkveehouder die met robot melken.


Relevantie/Valorisatie

Via diepgaande kennis rond beweiding, onder meer via  bedrijfsbezoeken en via praktische testen met grasmengsels, verwachten we dat de deelnemende veehouders een praktische manier ontdekken om weidegang toe te passen.  Door de goede praktijken vast te leggen en te verspreiden bij het grote publiek, vergroot wellicht het draagvlak voor beweiding en komen Vlaamse melkveebedrijven tot het inzicht of en in welke mate deze praktijk kansen biedt. Op die manier kunnen zij op termijn hun bedrijfsvisie ontwikkelen conform de visie van Europa (Green Deal) en de afnemer (Weidemelk, korte keten, diverse duurzaamheidsprogrammas).


Financiering
Vlaamse Overheid - L&V

Externe partner(s)
Hooibeekhoeve - proefbedrijf voor veehouderij
AcroniemWEIDEWIJS
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/01/2231/08/23

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.