Welbevinden van Vlaamse landbouwers en hun gezinnen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Dit onderzoek wil inzicht krijgen in het welbevinden van Vlaamse landbouwers en hun gezinnen via drie centrale onderzoeksvragen: (1) zijn er bedrijfseconomische en/of demografische kenmerken van een landbouwbedrijf/gezin die een impact hebben op het welbevinden?; (2) Welke zijn de stressfactoren eigen aan de context van een landbouwbedrijf? En hoe spelen deze in op elkaar?; (3) Welke strategieën gebruiken landbouwers en hun gezinnen al dan niet om met de stressfactoren om te gaan?


Onderzoeksaanpak

Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zullen zowel surveys worden opgesteld als diepte-interviews of focusgroepen worden georganiseerd. Voor de eerste onderzoeksvraag wordt een survey opgesteld die een representatieve groep van landbouwers bevraagt. Voor de tweede en derde vraag worden zowel een survey opgesteld als diepte-interviews/focusgroepen georganiseerd met landbouw(st)ers en hun echtgeno(o)t(e).


Relevantie/Valorisatie

Vanuit verschillende hoeken komt het welbevinden van landbouwers en hun gezinnen onder druk te staan, en er is een groeiende nood aan professionele hulpverlening op maat van de landbouwsector. Dit onderzoek kan het bewustzijn rond deze problematiek vergroten via de opbouw van een netwerk van experten, publicaties in professionele en wetenschappelijk tijdschriften, en verspreiding van resultaten op informatiemomenten en via de media. Daarbij kunnen de inzichten ook gebruikt worden om pro-actief na te denken hoe landbouwers in moeilijkheden het best worden geholpen.

AcroniemWELBEVINDEN
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/07/1830/06/19

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.