Welk type kuilmaïs voor optimale prestaties en minimale emissies bij melkvee ?

  Projectdetails

  Beschrijving

  Centrale onderzoeksvraag/doel
  ILVO gaat via een zorgvuldig opgezette voederproef bij melkvee na in welke mate de commerciële claims van twee belangrijke veredelaars van kuilmaïs kloppen. De laatste jaren is er tussen de twee een polemiek aan de gang, waarbij de ene volhoudt dat men de beste productieresultaten bij melkvee krijgt met kuilmaïs die zoveel mogelijk zetmeel bevat en dat celwanden geen energiewaarde hebben. De andere beweert dat ook de bladeren en stengels van de maïsplant een niet te verwaarlozen aandeel hebben in de voederwaarde. Deze tegengestelde opinies stellen op wetenschappelijk niveau ook het gangbaar energiewaarderingssysteem (VEM, VEVI) in vraag.

  Onderzoeksaanpak
  In een voederproef met hoogproductief melkvee vergelijken we 2 types kuilmaïs: de ene met goed verteerbare celwanden, de andere met een hoog zetmeelgehalte. Het basisrantsoen bestaat uit 65% maïskuil en 35% graskuil op drogestof basis ad libitum, aangevuld met krachtvoeder om te voldoen aan de individuele behoeften aan energie en eiwit. We meten de effecten op de voederopname, pensfermentatie, verteerbaarheid, emissies van methaan en stikstof en de melkproductieresultaten. Na vergelijking concluderen we waar de optimale productieresultaten liggen.

  Relevantie/Valorisatie
  Melkveehouders krijgen met deze proef een objectieve visie over het meest geschikte kuilmaïstype in functie van hun bedrijfsvoering. Ze kunnen via het maïstype beter mikken naar hoge melkproducties en lage milieu-emissies. De aard van de nutriënten heeft volgens de verwachtingen van de onderzoekers repercussies op de pensfermentatie, en mogelijks op de hoeveelheid methaan die vrijkomt tijdens de vertering. Het energiewaarderingssysteem (VEM, VEVI), volgens hetwelk het weinig uitmaakt welke nutriënt (zetmeel of verteerde celwanden) de energie aanlevert, krijgt mogelijk een verdere nuancering. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift en in landbouwvakbladen, en verspreid tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. Zo denken we dat ze geïmplementeerd raken in de praktijk.

  Financiering
  ILVO - Instituut voor Landbouw-, Visserij- en voedingsonderzoek
  AcroniemMELKMAIS
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/10/1330/09/14

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.