Welke factoren zijn bepalend voor de duurzaamheid in de fruitteelt

  Projectdetails

  Beschrijving

  Algemeen kader
  We gaan na welke factoren bepalend zijn voor duurzaamheid op fruitbedrijven, hoe we die factoren kunnen meten en hoe we aanknopingspunten voor verbetering kunnen bieden. Zo beantwoorden we enerzijds de vraag van de fruitsector naar meer wetenschappelijke onderbouwing van het begrip “duurzaamheid”. Anderzijds wil de Vlaamse overheid (afdeling Monitoring en Studie/ Landbouw en Visserij) de gegevens uit het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) op vlak van duurzaamheid beter ontsluiten. Ze wenst geschikte manieren te krijgen om met fruittelers te communiceren, niet alleen over hun technisch-economische resultaten, maar ook over de duurzaamheid van hun bedrijven.

  Onderzoeksaanpak
  Om het draagvlak van het duurzaamheidskader te garanderen, maken we sterk gebruik van de input van stakeholders. We brainstormen met onderzoekers, voorlichters, vertegenwoordigers van de veilingen, fruittelers en vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke groepen over de vraag “Wat bepaalt de duurzaamheid op een fruitbedrijf?”. Daarna zoeken we via literatuur en expertinformatie indicatoren voor elk van de thema’s uit het duurzaamheidskader. Algemene indicatoren passen we eventueel aan specifiek voor de fruitteelt. We maken deze indicatoren berekenbaar.

  Relevantie/Valorisatie
  De krijtlijnen zijn uitgezet: de bepalende elementen voor de duurzaamheid van Vlaamse fruitbedrijven zijn geïnventariseerd en de bijhorende indicatoren geselecteerd. Aan de hand van de “toolbox” van indicatoren kan de duurzaamheidsevaluatie van individuele bedrijven starten. De uitkomst vormt een nuttige basis voor discussies tussen bedrijfsleiders. Uit ervaring (in andere projecten) weten we dat dergelijke discussies kunnen leiden tot veranderingen in de houding en het gedrag van telers. Wij verwachten dat de indicatoren zo bijdragen aan een evolutie naar meer duurzaamheid op de deelnemende bedrijven.
  AcroniemFRUITTEELT
  StatusVoltooid
  Effectieve start/einddatum1/11/1131/03/12

  Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.