Welzijnsbevorderende monitoringsoplossingen voor kippen

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Ten behoeve van de pluimveesector ontwikkelt het WISH project innovatieve oplossingen om zowel de  productiviteit en als het welzijn van vleeskippen te verbeteren. Concreet bouwen de onderzoekers aan: (i) sensor technologie die het gedrag van vleeskippen karakteriseert, (ii) machine learning oplossingen die automatisch gezondheids- en productiviteitsanalyses maken op basis van deze sensor input en (iii) stalverrijkingsoplossingen zoals rustlocaties en adaptieve verlichting die kan worden aangestuurd op basis van het real-time gemeten kippengedrag.


Onderzoeksaanpak

Concreet mikken de onderzoekers op een vermarktbare, modulaire toolbox, bestaande uit sensoren en interpretatie-algoritmes, die ontwikkeld wordt tot 2 commerciële toepassingsvelden:
1. Lab kippen. Deze toolbox bevat een high-end combinatie van sensoren en algoritmes bedoeld voor klinische onderzoeksorganizaties, dus onder meer voor ontwerpers van voedseladditieven of geneesmiddelen en voor wie werkt op welzijns- en productiviteitsverbeteringen. De toolbox kan dan  (gedeeltelijk)  het tijdrovende en dure process van manuele expert-evaluaties tijdens klinische trials vervangen en continue, meer herhaalbare en objectieve informatie omtrent het kippengedrag aanbieden tijdens dierproeven. 2. Commerciële kippen. Deze set met een beperkter aantal sensoren en verrijkingstools moet kost-effectief zijn voor gewone kippenboerderijen. We mikken op groep-gebaseerde sensoren (accoustisch of video) of een beperkt aantal individuele sensoren geplaatst op enkele sentinel dieren. 


Relevantie/Valorisatie

We verwachten dat het project WISH een doeltreffende, slimme combinatie van individuele en toom-gebaseerde sensoren oplevert, met daaraan gekoppeld, een juiste aansturing voor kooiverrijking en gedragsbeïnvloeding. De productiviteits- en welzijnsverbeterende toolboxen voor vleeskuikens hebben een grote kans op verspreiding en toepassing: Voor de commercialisering van de onderzoeks-setup is er een engagement van Poulpharm. De praktijk-toolbox wordt gecommercialiseerd door Roxell.


Financiering
IMEC

Externe partner(s)
IMEC
Lopos
Poulpharm
Roxell
Ugent - Fac. Diergeneeskunde
Vetworks BV
AcroniemWISH
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/04/2231/03/24

Data Management Plan vlag voor FRIS

  • DMP niet aanwezig

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksonderwerpen aangekaart door dit project. Deze labels worden gegenereerd op basis van de onderliggende toekenningen/beurzen. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.