Within- and among variety variability of root trait responses to N availability in two forage legumes

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Hoe werkt, bij vlinderbloemigen, precies de koolstofverdeling tussen de eerst-gevormde wortels en de scheuten? En welk verband is er tussen de wortelarchitectuur en de vorming van de gegeerde wortelknobbeltjes (nodules voor N fixatie)? Dit zijn fundamentele onderzoeksvragen binnen het project WINLEG, die toch meteen nuttige toepassingen in de gewasveredeling kunnen krijgen.
Vlinderbloemige voedergewassen worden vaak geteeld in combinatie - en dus competitie in het veld- met voedergrassen. Deze mengteelt levert zowel hoge opbrengsten als een hoog eiwitgehalte, terwijl de behoefte aan stikstof (N) bemesting vermindert. Maar, onmiddellijk na de inzaai blijkt een snelle vestiging van de vlinderbloemigen elementair voor succes. Die snelle vestiging van de kiemlingen en hun competitie voor stikstof kunnen we wellicht beter sturen, indien we de rol van de worteleigenschappen beter doorgronden.  In vlinderbloemige voedergewassen zoals klaver of luzerne is dat totnogtoe weinig bestudeerd. Voor een gerichte veredeling is deze kennis erg nuttig.  


Onderzoeksaanpak

Wij focussen op twee gewassen, rode klaver en luzerne. Vijf cultivars per gewas worden onderzocht. Per cultivar worden 19 zaailingen gescreend voor wortelarchitectuur (wortel elongatiepotentieel, vertakkingscapaciteit, verhouding wortels – scheuten) onder hoge en lage N condities in de 4PMI fenotypingsfaciliteit bij INRA Dijon (FR). De rhizotube technologie gekoppeld met een gedetailleerd beeldvormingssysteem (RGS beelden) maakt het mogelijk om beelden in hoge kwaliteit (42 micron) te verkrijgen van wortels en scheuten. Het innoverende van dit project is dat wij voor beide gewassen zowel de variatie in worteleigenschappen tussen cultivars als binnen cultivars zullen bepalen.


Relevantie/Valorisatie

Dit project is uitermate nuttig voor toekomstige onderzoeksprogramma’s rond veredeling van rode klaver en luzerne, en in het samenstellen van nieuwe mengsels aangepast aan de groeiomstandigheden van morgen. Een beter begrip van het competitief vermogen van vlinderbloemige voedergewassen is nodig voor multi-species mengsels. Door het aanleveren van realistische data kunnen onze resultaten helpen om de link te maken met vernieuwende ideotypes voor mengteelten. Wij voorzien minstens twee wetenschappelijke publicaties omtrent de variatie aan worteleigenschappen en de N respons in beide gewassen.

AcroniemWINLEG
StatusVoltooid
Effectieve start/einddatum1/09/2031/08/21

Vlaamse Disciplinelijst

  • Ruimtelijke analyse en modellering in de landbouw
  • Gewaswetenschappen