Within- and among variety variability of root trait responses to N availability in two forage legumes

Projectdetails

Beschrijving

Centrale onderzoeksvraag/doel

Vlinderbloemige voedergewassen worden vaak geteeld in mengsels met voedergrassen, waardoor hoge opbrengsten gecombineerd worden met een hoog eiwitgehalte, terwijl de behoefte aan stikstof (N) bemesting vermindert. Een snelle vestiging van de vlinderbloemigen is hierbij elementair. Worteleigenschappen zijn belangrijk bij de vestiging van kiemlingen en competitie voor N, maar werden in vlinderbloemige voedergewassen totnogtoe weinig onderzocht. In dit project onderzoeken wij meerdere worteleigenschappen tijdens de vestigingsfase van vlinderbloemigen, waaronder C verdeling tussen scheuten en wortels, wortelarchitectuur, en de ontwikkeling van nodules voor N fixatie.


Onderzoeksaanpak

Wij focussen op twee gewassen, rode klaver en luzerne. Vijf cultivars per gewas worden onderzocht. Per cultivar worden 19 zaailingen gescreend voor wortelarchitectuur (wortel elongatiepotentieel, vertakkingscapaciteit, verhouding wortels – scheuten) onder hoge en lage N condities in de 4PMI fenotypingsfaciliteit bij INRA Dijon (FR). De rhizotube technologie gekoppeld met een gedetailleerd beeldvormingssysteem (RGS beelden) maakt het mogelijk om beelden in hoge kwaliteit (42 micron) te verkrijgen van wortels en scheuten. Het innoverende van dit project is dat wij voor beide gewassen zowel de variatie in worteleigenschappen tussen cultivars als binnen cultivars zullen bepalen.


Relevantie/Valorisatie

Dit project is uitermate nuttig voor toekomstige onderzoeksprogramma’s rond veredeling van rode klaver en luzerne, en in het samenstellen van nieuwe mengsels aangepast aan de groeiomstandigheden van morgen. Een beter begrip van het competitief vermogen van vlinderbloemige voedergewassen is nodig voor multi-species mengsels. Door het aanleveren van realistische data kunnen onze resultaten helpen om de link te maken met vernieuwende ideotypes voor mengteelten. Wij voorzien minstens twee wetenschappelijke publicaties omtrent de variatie aan worteleigenschappen en de N respons in beide gewassen.

AcroniemWINLEG
StatusIn uitvoering
Effectieve start/einddatum1/09/2031/08/21

Vlaamse Disciplinelijst

  • Ruimtelijke analyse en modellering in de landbouw
  • Gewaswetenschappen