A call for hypotheses‐based benthos research in offshore windfarm environmental impact studies

Jennifer Dannheim, Steven Degraer, Lars Gutow, Silvana Birchenough, Arjen Boon, Thomas Brey, Delphine Coates, Jean-Claude Dauvin, Gwenola de Roton, Jozefien Derweduwen, Andrew B. Gill, Urszula Janas, Francis Kerckhof, Roland Krone, Sophie Lozach, Georg Martin, Christian Mohn, Katharina Reichert, Jan Reubens, Mike RobertsonLiis Rostin, Henning Steen, Dan Wilhelmsson

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'A call for hypotheses‐based benthos research in offshore windfarm environmental impact studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen