A cheap chlorophyll a fluorescence imaging system

Peter Lootens, P Vandecasteele

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'A cheap chlorophyll a fluorescence imaging system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen