A Comparative Study between Spiral-filter press and Belt Press Implemented in a Cloudy Apple Juice Production Process

Domien De Paepe, Katleen Coudijzer, Dirk Valkenborg, Kelly Servaes, Marc De Loose, Ludo Diels, Stefaan Voorspoels, Bart Van Droogenbroeck

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten