A comparison of complex expert-based assessment versus quickscan assessment

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureC1: Artikels in proceedings van wetenschappelijke congressen, die niet inbegrepen zijn in A1, A2, A3 of P1peer review

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'A comparison of complex expert-based assessment versus quickscan assessment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen