A comparison of the population genetic structure of parasitic Viscum album from two landscapes differing in degree of fragmentation

Sharon Stanton, Olivier Honnay, Hans Jacquemyn, Isabel Roldan-Ruiz

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'A comparison of the population genetic structure of parasitic Viscum album from two landscapes differing in degree of fragmentation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen

    Landbouw & Biologie