A contribution to the classification of evergreen azalea cultivars located in the Lake Maggiore area (Italy) by means of AFLP markers

V. Scariot, T. Handa, J. De Riek

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'A contribution to the classification of evergreen azalea cultivars located in the Lake Maggiore area (Italy) by means of AFLP markers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicijnen en Levenswetenschappen

    Landbouw & Biologie