A decade of marine spatial planning in Belgium : a journey towards integrated management

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'A decade of marine spatial planning in Belgium : a journey towards integrated management'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen