A flexible geometric model for leaf shape descriptions with high accuracy

Jonas R. Coussement, Kathy Steppe, Peter Lootens, Isabel Roldan-Ruiz, Tom De Swaef

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

    Zoekresultaten