A new practice-oriented integrative framework to explore transformative socio-technical innovations

Marianne Hubeau, Jonas Van Lancker, Fleur Marchand

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

    1 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten