A new practice-oriented integrative framework to explore transformative socio-technical innovations

Marianne Hubeau, Jonas Van Lancker, Fleur Marchand

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPaper

    1 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'A new practice-oriented integrative framework to explore transformative socio-technical innovations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Aarde en milieuwetenschappen