A novel spiral-filter press for tomato processing: process impact on phenolic compounds, carotenoids and ascorbic acid content

Lies Kips, Domien De Paepe, Lieven Van Meulebroek, Christof Van Poucke, Romain Larbat, Nathalie Bernaert, Els Van Pamel, Marc De Loose, Katleen Raes, Bart Van Droogenbroeck

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    Zoekresultaten