A qualitative risk assessment for human salmonellosis due to the consumption of fresh pork in Belgium

L. De Sadeleer, J. Dewulf, L. De Zutter, Y. Van der Stede, S. Ribbens, E. De Busser, S. Quoilin, K. Houf, L. Delhalle, K. Grijspeerdt, D. Maes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA3: Artikel in een nationaal tijdschrift met peer review, dat niet inbegrepen is in A1 of A2 peer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'A qualitative risk assessment for human salmonellosis due to the consumption of fresh pork in Belgium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Landbouw & Biologie