A standardised set of differential potato cultivars to identify pathotypes in Synchytrium endobioticum

G. Van Leeuwen, K. K. Heungens, J. Przetakiewicz, M. Boerma, L. Dimitrova, K. Flath

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresC3: Congres - Meeting abstractpeer review

    Oorspronkelijke taalEngels
    PublicatiestatusGepubliceerd - okt.-2018

    Dit citeren