A sub-pixel mapping algorithm based on sub-pixel/pixel spatial attraction models

Koen Mertens, Bernard De Baets, Lieven P. C. Verbeke, Robert R. De Wulf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  Uittreksel

  Soft classification techniques avoid the loss of information characteristic to hard classification techniques when handling mixed pixels. Sub-pixel mapping is a method incorporating benefits of both hard and soft classification techniques. In this paper an algorithm is developed based on sub-pixel/pixel attractions. The design of the algorithm is accomplished using artificial imagery but testing is done on artificial as well as real synthetic imagery. The algorithm is evaluated both visually and quantitatively using established classification accuracy indices. The resulting images show increased accuracy when compared to hardened soft classifications.
  Oorspronkelijke taalEngels
  TijdschriftInternational Journal of Remote Sensing
  Volume27
  Exemplaarnummer15
  Pagina's (van-tot)3293-3310
  Aantal pagina’s18
  DOI's
  PublicatiestatusGepubliceerd - 10-aug.-2006

  Trefwoorden

  • T111-beeldverwerking
  • T181-teledetectie

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'A sub-pixel mapping algorithm based on sub-pixel/pixel spatial attraction models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Dit citeren