A toolbox for garden governance

Valerie Dewaelheyns, Eva Kerselaers, Elke Rogge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Bekijk de onderzoeksthema's van 'A toolbox for garden governance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Landbouw & Biologie

  Sociale wetenschappen

  Aarde en milieuwetenschappen