A typology of farmer’s risk perceptions and coping strategies

Frankwin van Winsen, Yann de Mey, Ludwig Lauwers, Steven Van Passel, Mark Vancauteren, Erwin Wauters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresGepubliceerd abstractpeer review

Vingerafdruk

Bekijk de onderzoeksthema's van 'A typology of farmer’s risk perceptions and coping strategies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen