A vertical spray boom application technique for conical bay laurel (Laurus nobilis) plants

Dieter Foqué, Pascal Braekman, Jan G Pieters, David Nuyttens

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

    373 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Bekijk de onderzoeksthema's van 'A vertical spray boom application technique for conical bay laurel (Laurus nobilis) plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie