Aanwezigheid van anabole en/of verboden stoffen van endogene oorsprong bij voedselproducerende dieren (Dossier SciCom 2012/07)

Els Daeseleire, Philippe Delahaut, Marie-Louise Scippo, Carlos Van Peteghem, Guy Maghuin-Rogister, Patrick De Backer, Lynn Vanhaecke

    Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

    Oorspronkelijke taalNederlands
    PublicatiestatusGepubliceerd - 13-mrt.-2013

    Dit citeren