Adapted DAX-8 fractionation method for dissolved organic matter (DOM) from soils: development, calibration with test components and application to contrasting soil solutions

Fien Amery, Christoff Van Moorleghem, Erik Smolders

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikel

    Vingerafdruk Bekijk de onderzoeksthema's van 'Adapted DAX-8 fractionation method for dissolved organic matter (DOM) from soils: development, calibration with test components and application to contrasting soil solutions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Landbouw & Biologie

    Aarde en milieuwetenschappen