Advies 9-2022 Chronische blootstelling van de Belgische bevolking aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen via de consumptie van groenten en fruit (periode 2014-2020)

FAVV SciCom

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

Uittreksel

Gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt om gewassen tegen schadelijke organismen te beschermen of onkruid te bestrijden. Het gebruik ervan kan echter aanleiding geven tot de aanwezigheid van residuen in levensmiddelen, wat een potentieel risico vormt voor de volksgezondheid. Jaarlijks controleert het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) het residugehalte van een 600-tal verschillende gewasbeschermingsmiddelresiduen in meer dan 3.000 levensmiddelen. Van de ongeveer 14.500 tussen 2014 en 2020 gecontroleerde monsters van groenten en fruit, granen en andere producten van plantaardige oorsprong voldeed 97 à 98% aan de wettelijke limieten en werd in 31% van de monsters geen residu gedetecteerd. Ofschoon deze gegevens enige indicatie geven, ontbreekt de nodige informatie om het risico voor de consument te evalueren. Hiertoe dient de blootstelling te worden berekend en met gezondheidsgerelateerde toetsingswaarden, zoals de ‘acute referentiedosis’ (‘acute reference dose’, ARfD) en de ‘aanvaardbare dagelijkse inname’(‘acceptable daily intake’, ADI), te worden vergeleken. Het Wetenschappelijk Comité evalueerde reeds in voorgaande adviezen het risico voor de Belgische consument verbonden aan de aanwezigheid van residuen in groenten en fruit (SciCom adviezen 31-2007, 02-2010, 18-2015). Uit deze evaluaties bleek in het algemeen dat de chronische of lange-termijn blootstelling aan residuen van gewasbeschermingsmiddelen door de consumptie van groenten en fruit op de Belgische markt geen risico voor de gezondheid van de consument inhield. Aan het Wetenschappelijk Comité wordt gevraagd om deze evaluatie te herhalen op basis van de FAVV controleresultaten voor de periode 2014-2020
Oorspronkelijke taalNederlands
PublicatiestatusGepubliceerd - 2022

Dit citeren