Afwegingsinstrument voor landbouwgebruiksruimte: beschrijving en wetenschappelijke analyse

Eva Kerselaers, Kamran Zendehdel, Elke Rogge, Joost Dessein, Ludwig Lauwers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

278 Downloads (Pure)

Uittreksel

Het voorliggende rapport stelt de resultaten voor van een onderzoek naar een afwegingsinstrument dat gebruikt wordt om de waarde van landbouwgrond voor de landbouw te differentiëren. Deze waardering kan gebruikt worden om te bepalen welke landbouwgrond prioritair behouden moet blijven, wanneer een project gepland wordt dat landbouwgrond in beslag zal nemen. Het voorgestelde afwegingsinstrument heeft als doel het beslissingsproces te ondersteunen en niet het beslissingsproces te vervangen. De aangeleverde informatie houdt dus geen beslissing in, maar moet met kennis van zaken geïnterpreteerd worden om tot een advies of argumentatie te komen.
Oorspronkelijke taalNederlands
Aantal pagina’s119
PublicatiestatusGepubliceerd - 2010

Dit citeren