Age-based life history traits of two endemic Labeobarbus species, L. tsanensis and L. platydorsus, from Lake Tana, Ethiopia

Shewit Gebremedhin, Stijn Bruneel, Adebe Getahun, Karen Bekaert, Wassie Anteneh, Els Torreele, Peter Goethals

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA1: Web of Science-artikelpeer review

Oorspronkelijke taalEngels
TijdschriftMarine and Freshwater Research
PublicatiestatusGepubliceerd - 21-dec-2021

Dit citeren