Agro-ecologie kan hefboom zijn voor duurzame landbouw

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftA4: Artikel in een tijdschrift niet inbegrepen in A1, A2 of A3peer review

  Uittreksel

  Agro-ecologie kan een rol spelen in een transitie naar een meer duurzaam landbouw- en voedingssysteem. Om die reden moet het beleid volop inspanningen leveren om agro-ecologie meer ingang te doen vinden bij de Vlaamse land- en tuinbouwers en bij uitbreiding in de hele maatschappij. Dat kan onder meer door een meer holistisch landbouwbeleid te voeren, ervaringsgericht leren aan te moedigen en agro-ecologie meer mee te nemen in alle bestaande vormen van educatie. Dat is de voorlopige conclusie van een onderzoek van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE).
  Oorspronkelijke taalNederlands
  TijdschriftVilt vzw
  PublicatiestatusGepubliceerd - mrt.-2017
  EvenementSlotevent: Agro-ecologie in land- en tuinbouweducatie - Zebrastraat NV, Gent, België
  Duur: 23-feb.-201723-feb.-2017

  Dit citeren