Agrobiodiversiteit. Een steunpilaar voor de 3e generatie agromilieumaatregelen?

Karoline D'Haene, Guy Laurijssens, Bert Van Gils, Geert De Blust, Francis Turkelboom

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

  24 Downloads (Pure)

  Uittreksel

  In dit rapport gaan we na hoe de bestaande agromilieumaatregelen in Vlaanderen geoptimaliseerd kunnen worden en welke potentieel nieuwe maatregelen zouden kunnen toegepast worden. Dit werk wenst een bijdrage te leveren aan de Europese doestelling om landbouwontwikkeling, agrobiodiversiteitbehoud en de levering van ecosysteemdiensten beter te laten samensporen. In eerste instantie wordt de wijze waarop de gangbare, grondgebonden landbouw en agrobiodiversiteit elkaar wederzijds beïnvloeden, besproken. In het tweede gedeelte van het rapport worden agromilieumaatregelen behandeld die positieve interacties kunnen versterken of negatieve effecten zoveel mogelijk kunnen beperken. Gegevens werden verzameld uit binnen- en buitenlandse literatuur en door bevraging van experts.
  Oorspronkelijke taalNederlands
  Aantal pagina’s216
  PublicatiestatusGepubliceerd - 2010

  Dit citeren