Agroforestry in Vlaanderen 2014-2019: Handvatten na 5 jaar onderzoek en praktijkwerking

Bert Reubens, Erwin Wauters, Tom Coussement, Sander Van Daele, Tom Van Nieuwenhove, Joost-Pim Balis, Paul Pardon, Lieve Borremans, Victoria Nelissen, Maarten Raman, Annemie Elsen, Jan Mertens, Dirk Reheul, Kris Verheyen

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapport

102 Downloads (Pure)

Uittreksel

Deze handleiding heeft tot doel om een overzicht te brengen van de kennis en ervaring rond agroforestry zoals we die op vandaag ter beschikking hebben in Vlaanderen. Het is gebaseerd op de werking van het Consortium Agroforestry Vlaanderen gedurende de periode 2014-2019. Ze vat met andere woorden de informatie samen die vervat zit in heel wat wetenschappelijke papers, thematische projectrapporten, het online kennisloket, kennisfiches, getuigenissen van toepassers, excursieverslagen en zoveel meer. Het handboek is opgedeeld in vier grote luiken: (1) een kennismaking met de vele vormen van agroforestry en het voorkomen ervan, (2) inzicht in de werking van agroforestrysystemen en de te verwachten impact, (3) de sociale, institutionele en economische context, en (4) een praktisch gedeelte met handvatten en tools om aan de slag te gaan.
Oorspronkelijke taalNederlands
Aantal pagina’s59
PublicatiestatusGepubliceerd - okt.-2019

Dit citeren