Agroforestry Planner: Online stappenplan voor agroforestry toepassers

Bert Reubens, Paul Pardon, Tom Coussement

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOnline publicatie - Web publicatie

Uittreksel

Deze "Agroforestry Planner", ontwikkeld door de partners van Agroforestry Vlaanderen, helpt landbouwers, adviseurs en andere toepassers bij het opmaken van een concreet plan voor de inrichting van een agroforestry perceel. Stap per stap wordt de gebruiker geleid door de verschillende keuzes en aspecten die aandacht verdienen, van doelstelling en boomsoortenkeuze tot effectieve inplanting en aandachtspunten inzake onderhoud en beheer.
Oorspronkelijke taalNederlands
PublicatiestatusGepubliceerd - 2019

Dit citeren